Skip to content

Rebus® Typformulär och Teamroller

Insikter som utvecklar både team och individer.


Lär dig mer

Rebus i korthet


Rebus Typformulär är ett skattningsformulär med samma utgångspunkt som MBTI och JTI, dvs en utveckling av CG Jungs personlighetsteori.

Ett typinstrument som t ex Rebus ska inte ses som ett test, utan som ett verktyg som underlättar att komma fram till ”vilken typ man är”. Att arbeta med typologi kräver kunskap. Förståelsen och kompetensen hos den som använder Rebus är avgörande för ett bra resultat.

Formuläret kan användas tillsammans med Rebus Teamroller, eftersom båda har samma utgångspunkt. Enkelt uttryckt kan man säga att typformuläret talar om ”vem jag är” medan teamrollerna talar om vad jag gör. Teamrollerna tillför nya perspektiv på ett konkret och praktiskt sätt.

Fördelar med Rebus


Både individen och teamet

Rebus Typformulär är ovärderligt som bidrag till utveckling av enskilda (coachning, karriärutveckling, m m) och grupper (öka effektivitet, skapa bättre förståelse, bättre kommunikation, etc).

Beprövat

Rebus är utvecklat och förfinat under ett antal år och har idag många nöjda användare.

Utvärderat

Rebus Typformulär har genomgått en statistisk analys som visar på mycket goda resultat när det gäller både validitet och reliabilitet.

Lätt att förstå

Deltagarna får ta del av konkreta och tydliga beskrivningar som hjälper dem att få nya insikter.

Lätt att använda

Du, som jobbar med utveckling, får ett material som är både praktiskt och enkelt att använda.

Utbildning för användare

För dig som är ny på området erbjuder vi certifieringsutbildning. För dig som är certifierad i MBTI, JTI eller annat typinstrument och känner dig ringrostig, erbjuder vi nytändningsutbildningar. Vi kommer också att ge utbildningar kring olika tillämpningar som exempelvis ledarskap, kommunikation och Rebus Teamroller.

Utbildare


Anna-Maria Lindholm

Anna-Maria Lindholm


Anna-Maria arbetar som konsult på Nebu. Hon har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och förändringsledning, och är certifierad i Rebus.

Maria Wahlberg

Maria Wahlberg


Maria är konsult på Nebu och arbetar inom verksamhetsutveckling utifrån ett HR-perspektiv. Hon har erfarenhet av olika personlighetsteorier och är certifierad i Rebus.

Liselott Alnestig

Liselott Alnestig


Liselott är VD på Nebu med lång erfaranhet av ledarskapsutveckling och coachning, och är certifierad i Rebus.

Din tankestil


Vilken är din tankestil? Svara på några påståenden och ta reda på den. Miniformuläret är tänkt som en lättsam tankelek. Kanske får du rentav några aha-upplevelser.

Din tankestil