Skip to content

Vilken är din tankestil?

Visste du att vi människor har olika tankestilar? Svara på frågorna och se vilken din är. Kanske får du rentav en aha-upplevelse.


Instruktioner

Instruktioner


Du kommer att få ta ställning till ett antal påståenden som ställs emot varandra. Välj det alternativ som är mest "du", det som faller sig mest naturligt för dig. Inte hur du vill vara. Dina svar ger dig en indikation om din tankestil. Ingen är bättre eller sämre. Vi är helt enkelt olika.

Grunden i typologin är fyra funktioner: sinnesförnimmelse eller intuition, tanke eller känsla. En del i varje par faller sig särskilt naturligt för oss. Kombination av de två delarna kallar vi tankestilar. Varje tankestil utgör alltså en av fyra möjliga kombinationer av vad som är verkligt och meningsfullt (S för Sinnesförnimmelse eller N för Intuition) och vad som är vettigt och viktigt (T för Tanke och F för känsla). De är användbara att känna till när du till exempel ska kommunicera med personer som är annorlunda dig själv.

Är du intresserad av typologi och personlighetspsykologi? Lär dig mer om Rebus Typformulär och Teamroller.

Starta

Vilken är din tankestil?