Skip to content

Rebus Teamroller


Teamroller

Rebus Teamroller bygger på CG Jungs funktionsattityder och kan lätt kombineras med Rebus Typformulär, MBTI eller JTI utifrån "hur det du gör överensstämmer med den du är". Materialet kan användas i olika sammanhang, inte bara i sådana där man traditionellt pratar om teamroller: Du använder dem i enskilda kontakter såsom coaching, karriärplanering och liknande. Du använder dem också som teamrollsinstrument i grupper för att öka medvetenhet och effektivitet.

Materialet består av kort finns i två varianter: jag-kort och vi-kort. De båda varianterna har var och en 8 kort som sorteras i stället för formulär som ska fyllas i.

Rebus jag-kort används i enskilda kontakter och i grupper ("Vad gör jag?").

Rebus vi-kort används när man till exempel vill definiera vad en viss grupp behöver lägga tonvikt vid (hur gruppen vill uppfattas). Utomstående kan också använda korten för att bedöma en grupp och vad de borde lägga tonvikt på.

Kombinationen av Rebus Typformulär och Rebus teamroller ger insikter: Hur vill vi uppfattas (vi-korten)? Gör vi det vi borde för att uppfattas så som vi vill (jag-korten)? Gör den enskilde det som faller sig mest naturligt utifrån hennes personlighetstyp (jag-korten)?

Att jobba med teamroller förutsätter kunskaper (framför allt om funktionsattityder) och erfarenheter av att arbeta med Jungs typologi. För det erbjuder vi utbildning som gör dig certifierad.

Intressanta länkar om typologi