Skip to content

Rebus Typformulär


Vem är du för en typ?

Rebus Typformulär utgår, precis som MBTI och JTI, från en utveckling av CG Jungs teori om personlighetstyper. Efter några års utvecklingsarbete och en statistisk analys, som visar på goda värden, är Rebus Typformulär nu en metod som ger hög validitet och reliabilitet.

Formuläret finns både på papper och på webben. Båda versionerna är roliga och lätta att arbeta med.

Du som redan använder MBTI eller JTI, kan utan vidare gå över till Rebus Typformulär. Men det gäller att komma ihåg en sak: Formulär i all ära, det viktigaste är förståelsen och kompetensen hos den som använder formuläret.

Därför erbjuder vi en utbildning som gör dig certifierad. Och du som har grundkunskaperna, men känner dig ringrostig, kan gå en del av utbildningen.

Som ett komplement till typformuläret kan du använda Rebus Teamroller som har samma utgångspunkt. De båda verktygen kompletterar varandra och är till stor hjälp i utvecklingen av arbetsgrupper.

Exempel på en profilrapport

Intressanta länkar om typologi