Skip to content

Utbildning och certifiering


Certifieringsutbildning för Rebus Typformulär, 4 dagar

Innehåll

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en förståelse för typologin och kunskap så att man sedan ska kunna arbeta med denna i grupper och med individer. Rebus Typformulär är ett värdefullt verktyg i sammanhanget, kunskaperna om modellen som ligger bakom formuläret är än viktigare.

Rebus™ Teamroller presenteras kort. Det är en mycket användbar metod för att arbeta både med grupper och individuellt, exempelvis inom coaching.

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs

Pris
19 000 kr exkl. moms

Ingår

  • Dokumentation (manual, jag- och vi-kort)
  • Tillgång till egen sida online där du administrerar typformulär inkl. 10 formuär
  • Kaffe (förmiddag och eftermiddag), lunch

Anmälan

Anmäl dig till på rebus@nebu.se. Kan du inte den aktuella dagen, men är intresserad? Kontakta oss, så är du aktuell för nästa tillfälle.


Öppen utbildning "Vad är du för en typ?", 1 dag

Innehåll

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en möjlighet att bekanta sig med och lära känna sig själv och andra utifrån CG Jungs typologi. Temat kommer att vara självkännedom och förståelse för hur andra personer kan vara annorlunda oss själva. Vi kommer också koppla det till ledarskap, kommunikation och om hur man kan hantera olikheterna i olika typer av grupper. Exempelvis ledningsgrupper och projektgrupper.

Förkunskap
Ingen förkunskap krävs

Pris
4 500 kr exkl. moms

Ingår

  • Dokumentation inklusive typformulär att fylla i online innan dagen
  • Kaffe (förmiddag och eftermiddag), lunch

Anmälan

Anmäl dig till på rebus@nebu.se. Kan du inte den aktuella dagen, men är intresserad? Kontakta oss, så är du aktuell för nästa tillfälle.


Utbildning i Rebus Teamroller

Innehåll

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en förståelse för hur typologin (den jag är) kan kombineras med det man mest naturligt gör. Rebus Teamroller är ett verktyg som kan användas vid utveckling av enskilda individer, t.ex. personlig utveckling och coaching, och grupper, t.ex. öka medvetenhet och skapa bättre fungerande team.

Förkunskap
Certifierad i Rebus Typformulär, MBTI eller JTI

Pris
10 000 kr exkl. moms

Ingår

  • Dokumentation (manual, jag- och vi-kort för teamroller)
  • Kaffe (förmiddag och eftermiddag), lunch

Anmälan

Anmäl dig till på rebus@nebu.se. Kan du inte den aktuella dagen, men är intresserad? Kontakta oss, så är du aktuell för nästa tillfälle.


Rebus Nytändning, 1 dag

Innehåll

Utbildningen är för dig som är certifierad i Rebus Typformulär, MTBI eller JTI och vill ha en uppfräschning i typologin och inspiration att arbeta med Rebus.

Förkunskap
Certifierad i Rebus Typformulär, MBTI eller JTI

Pris
4 500 kr exkl. moms

Ingår

  • Dokumentation (manual, jag- och vi-kort för teamroller)
  • Kaffe (förmiddag och eftermiddag), lunch

Anmälan

Anmäl dig till på rebus@nebu.se. Kan du inte den aktuella dagen, men är intresserad? Kontakta oss, så är du aktuell för nästa tillfälle.

Kontakta mig om utbildning